YMDDIRIEDOLAETH TREFTADAETH
RHEILFFYRDD EWROP NEWYDD

Mae Ymddiriedolaeth Treftadaeth Rheilffyrdd Ewrop Newydd (“NERHT”) yn sefydliad gwirfoddol a sefydlwyd yn 1999, sy’n cefnogi amgueddfeydd rheilffyrdd a’r gwaith o gadw’r dreftadaeth rheilffyrdd yn y gwledydd Comiwnyddol gynt. Mae NERHT wedi’i chofrestru fel elusen o dan gyfraith Lloegr.

Mae gan NERHT gysylltiadau â’r rheini sy’n ymwneud â chadw rheilffyrdd ledled Ewrop a thu hwnt. Mae NERHT yn gweithio’n agos gyda Fedecrail, y Ffederasiwn Ewropeaidd Amgueddfeydd Rheilffyrdd a Rheilffyrdd Twristiaeth. Caiff Fedecrail ei gydnabod gan yr Undeb Ewropeaidd a llywodraethau cenedlaethol fel y corff sy’n cynrychioli’r gwaith o gadw rheilffyrdd ledled Ewrop.

Nid yw NERHT yn cael unrhyw arian gan yr Undeb Ewropeaidd nac awdurdodau cyhoeddus eraill a chaiff ei hariannu’n llwyr gan roddion preifat. Nid codi arian ar gyfer cynlluniau cadwraeth yw ei nod. Yn hytrach, ein rôl ni yw creu cysylltiadau rhwng y Dwyrain a’r Gorllewin a rhoi cyngor.

Caiff NERHT ei gweinyddu gan bwyllgor o wirfoddolwyr nad ydynt yn cael eu talu.Mae’n cynnal panel o arbenigwyr sy’n cynnwys dynion rheilffordd proffesiynol, curaduron amgueddfeydd ac arbenigwyr eraill sy’n gallu ymweld â Dwyrain Ewrop a rhoi cyngor ar bob agwedd ar gadw rheilffyrdd. Nid yw ein hymgynghorwyr yn codi ffi am eu gwasanaethau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r canlynol:-

Ymddiriedolaeth Treftadaeth Rheilffyrdd Ewrop Newydd

sandgw@hotmail.com

 

MAE EIN GWEITHGAREDDAU’N CYNNWYS

 


HOME