TRUST ZACHOVANIA DEDICSTVA
ŽELEZNÍC NOVEJ EURÓPY

New Europe Railway Heritage Trust ("NERHT" - Trust zachovania dedicstva železníc novej Európy) je dobrovolná organizácia založená v roku 1999, ktorá podporuje železnicné múzeá a zachovanie železnicného dedicstva v postkomunistických krajinách. NERHT je registrovaná podla zákonov Anglicka ako charitatívna organizácia.

NERHT má kontakty s organizáciami zaoberajúcimi sa zachovaním železníc v celej Európe i mimo nej. NERHT úzko spolupracuje s Fedecrail, Európskou federáciou muzeálnych a turistických železníc. Fedecrail je uznaná Európskou úniou a vládami clenských štátov, ako inštitúcia zastupujúca zachovanie železníc v celej Európe.

NERHT nedostáva peniaze z Európskej únie alebo iných orgánov verejnej správy a je plne financovaná zo súkromných darov. Nemá za ciel získavat financné prostriedky pre programy zachovania. Namiesto toho, našou úlohou je vytvárat väzby medzi Východom a Západom, a poskytovat poradenstvo.

NERHT je spravovaný výborom neplatených dobrovolníkov. Udržuje skupinu odborníkov, ktorá sa skladá z profesionálnych železniciarov, múzejných kurátorov a dalších odborníkov, ktorí sú schopní navštívit východnú Európu a poskytnút poradenstvo vo všetkých oblastiach zachovania železníc. Konzultacné služby sú bezplatné.

Pre dalšie informácie kontaktujte prosím:

Trust zachovania dedicstva železníc novej Európy

sandgw@hotmail.com

 

NAŠE AKTIVITY ZAHRNAJÚ

 


HOME