NOWY EUROPEJSKI FUNDUSZ DZIEDZICTWA KOLEI

Nowy Europejski Fundusz Dziedzictwa Kolei (‘NERHT’) jest organizacją wolontariuszy założoną w 1999 roku , wspierająca muzea poświęcone kolei oraz ochroną dziedzictwa kolei w byłych krajach komunistycznych. NERHT jest zarejestrowany na prawie angielskim jako organizacja dobroczynna.

NERHT ma powiązania z organami zainteresowanymi ochroną dziedzictwa kolei w całej Europie i poza nią. NERHT blisko współpracuje z Fedecrail , Europejską Federacją Muzeów Kolei I Kolei Turystycznych. Fedecrail jest organizacją uznaną przez Unie Europejską i rządy poszczególnych państw jako organ reprezentujący ochronę kolei zabytkowej w Europie.

NERHT nie otrzymuje funduszy z Unii Europejskiej lub innych organów publicznych i jest w całości sponsorowany przez prywatnych sponsorów. Organizacja ta nie ma na celu zbiórki pieniędzy na odnowę lub zachowanie kolei. Naszą rolą jest tworzenie więzi między Wschodem i Zachodem oraz doradztwo.

NERHT jest zarządzany przez komitet złożony z wolontariuszy. Organizacja dysponuje również grupą ekspertów składających się z profesjonalnych kolejarzy, kustoszy muzeów oraz innych specjalistów, którzy mają możliwość podróżować do Europy Wschodniej w celu doradztwa w aspektach zachowania dziedzictwa kolei. Nasi konsultanci nie pobierają żadnego wynagrodzenia za swoje usługi.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt

sandgw@hotmail.com

 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJE:

 


HOME