NAUJOSIOS EUROPOS GELEŽINKELIO PAVELDAS

Naujosios Europos Geležinkelio paveldas (toliau NERHT) yra savanoriška organizacija, įsteigta 1999 metais, kuri remia geležinkelių muziejų, istorinio geležinkelio paveldo išsaugojimą buvusiose komunistinio bloko šalyse. NERHT užregistruota ir veikia remdamasi Anglijos teisine sistema.

NERHT palaiko geležinkelio išsaugojimo ryšius Europoje ir už jos ribų. NERHT glaudžiai dirba su FEDECRAIL organizacija (Europos turistinių geležinkelių ir muziejų federacija). FEDECRAIL atstovauja istorinių geležinkelių ir muziejų išsaugojimo klausimais Europos Sąjungos institucijose ir nacionalinėse vyriausybėse visoje Europoje.

NERHT negauna finansinių išmokų iš Europos Sąjungos ar kitų viešų institucijų, ji finansuojama privačių rėmėjų. Tai nėra pagalbos fondas konkretiems objektams išsaugoti. Pagrindinis mūsų vaidmuo sukurti ryšius tarp Rytų ir Vakarų, teikti konsultacijas.

NERHT yra administruojama savanorių, kurie už tai negauna jokio atlygio. Pagrindinę dalį mūsų ekspertų sudaro profesionalūs geležinkelio specialistai, muziejų administratoriai ir kiti specialistai, kurie gali apsilankyti Rytų Europoje ir suteikti įvairiapusias konsultacijas geležinkelių išsaugojimo klausimais. Mūsų konsultantai neima jokio atlygio už savo veiklą.

Daugiau informacijos galite gauti:

sandgw@hotmail.com

 

Mūsų veikla yra sekanti:

 


HOME