Jaunās Eiropas dzelzceļa mantojuma fonds

Jaunās Eiropas dzelzceļa mantojuma fonds (“NERHT”) ir brīvprātīga organizācija, kas dibināta 1999. gadā lai atbalstītu dzelzceļa muzejus un dzelzceļa mantojuma saglabāšanu bijušajās Komunistu zemēs. Saskaņā ar Anglijas likumdošanu NERHT ir reģistrēta kā labdarības organizācija.

NERHT uztur sakarus ar visiem, kas nodarbojas ar dzelzceļu saglabāšanu Eiropā un ārpus tās. NERHT cieši sadarbojas ar Fedecrail – Eiropas Muzeju un tūristu dzelzceļu federāciju. Eiropas Savienība un nacionālās valdības ir atzinušas Fedecrail kā organizāciju, kas pārstāv dzelzceļu saglabāšanas intereses visā Eiropā.

NERHT nesaņem finansējumu no Eiropas Savienības vai citām valsts institūcijām, tā darbojas vienīgi ar privātu ziedotāju atbalstu. Organizācijas mērķis nav piesaistīt finansējumu dažādiem restaurācijas projektiem, bet gan veidot saites starp Austrumiem un Rietumiem, kā arī sniegt ekspertu padomus.

NERHT vada komiteja, kuru veido brīvprātīgie. Tā uztur sakarus ar ekspertiem – profesionāliem dzelzceļniekiem, muzeju un citiem speciālistiem, kas var doties uz Austrumeiropu un sniegt padomus visos ar dzelzceļu saglabāšanu saistītajos jautājumos. Mūsu konsultanti nesaņem atlīdzību par saviem pakalpojumiem.

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties

Jaunās Eiropas dzelzceļa mantojuma fondā

sandgw@hotmail.com

 

MŪSU DARBĪBA

 


HOME