TRUST ZACHOVÁNÍ DEDICTVÍ ŽELEZNIC NOVÉ EVROPY

New Europe Railway Heritage Trust ("NERHT" - Trust zachování dedictví železnic nové Evropy) je dobrovolná organizace založená v roce 1999, která podporuje železnicní muzea a zachování železnicního dedictví v postkomunistických zemích. NERHT je registrovaná podle zákonu Anglie jako charitativní organizace.

NERHT má kontakty s organizacemi zabývajícími se zachováním železnic v celé Evrope i mimo ni. NERHT úzce spolupracuje s Fedecrail, Evropskou federací muzejních a turistických železnic. Fedecrail je uznána Evropskou unií a vládami clenských státu, jako instituce zastupující zachování železnic v celé Evrope.

NERHT nedostává peníze z Evropské unie nebo jiných orgánu verejné správy a je plne financována ze soukromých daru. Nemá za cíl získávat financní prostredky pro programy zachování. Místo toho, naším úkolem je vytváret vazby mezi Východem a Západem, a poskytovat poradenství.

NERHT je spravován výborem neplacených dobrovolníku. Udržuje skupinu odborníku, která se skládá z profesionálních železnicáru, muzejních kurátoru a dalších odborníku, kterí jsou schopni navštívit východní Evropu a poskytnout poradenství ve všech oblastech zachování železnic. Konzultacní služby jsou bezplatné.

Pro další informace kontaktujte prosím:

Trust zachování dedictví železnic nové Evropy

sandgw@hotmail.com

 

NAŠE AKTIVITY ZAHRNUJÍ

 


HOME