New Europe Railway Heritage Trust

NERHT е неправителствена организация с нестопанска цел,, основана през 1999 г., която подкрепя железопътните музеи и опазването на железопътното наследство в бившите социалистически страни. NERHT е регистрирана по законите на Англия като благотворителна организация.

NERHT се занимава с опазване на железницата в цяла Европа и извън нея. NERHT работи в тясно сътрудничество с Fedecrail /Европейската федерация на железопътните музеи и туристически железници/. Fedecrail е призната от Европейския съюз и националните правителства, като орган, отговарящ за опазването на железопътното наследство в цяла Европа.

NERHT не получава пари от Европейския съюз или от други публични органи и се финансира изцяло от частни дарения. Организацията няма за цел да набира средства. Вместо това, нашата роля е да се създаваме връзки между Изтока и Запада и да помогнем със съвет.

NERHT се управлява от комитет на доброволци. Ние поддържаме екип от експерти, които се състоят от професионални железничари, музейни уредници и други специалисти, които могат да посетят Източна Европа и дадат съвети по всички аспекти свързани със запазване на железницата. За предоставяните услиги о нашите консултанти не се заплаща.

За допълнителна информация, моля свържете се с:-

New Europe Railway Heritage Trust

sandgw@hotmail.com

 

Нашите дейности включват

 


HOME